បទសម្ភាសន៏ស្តីពីបំរាមទិដ្ឋាការដល់ជនបរទេសដែលគ្រោងវិលចូលកម្ពុជាជាមួយ លោក សម រង្សី|Resident Movies

89,355 lượt xem
RFA Khmer ជាទំព័រផ្លូវការរបស់ វិទ្យុអាស៊ីសេរី ( Radio Free Asia )។ លោកអ្នកនាងអាចតាមដានស្តាប់ និងទស្សនាព័ត៌មានរបស់ វិទ្យុអាស៊ីសេរី ( Radio Free Asia ) តាមរយៈ ៖ ទទួលការជូនដំណឹង: https://goo.gl/SUtZKE គេហទំព័រ: http://www.rfa.org/khmer/ ហ្វេសប៊ុក https://www.facebook.com/rfacambodia ធ្វីទ័រ https://twitter.com/khmernews ផ្ញើព័ត៌មានមកយើង: http://www.rfa.org/khmer/send_news_form ជំនួយសម្រាប់ការប្រើ ផតឃែស្ថ https://goo.gl/HBzaD9 សោនខ្លៅ https://goo.gl/Ccm5Q2 ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android: https://goo.gl/uWDR9W ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS: https://goo.gl/8LaCd1
Show more

Download Youtube Thumbnail:


residentevilmovies.net allow to Download All YouTube videos is no audio

COMMENTS

avatar
Harrison Phin
They are speaking the same tune all CPP
avatar
Bo Nat
តើទឺកដីកម្ពុជាសម្រាប់តែលោកហ៊ុនសែនតែម្នាក់ឬក៍សម្រាប់ពួករដ្ឋសភាប្រមាណ120កៅអីហ្នឹង
avatar
Stone Samrith
His name is a Khmer name, but his face is a???????I'm not sure yet??
avatar
Seng Heang Pin
LeCambodge a bien fait pour empêcher les complices avec Sam Rainsy d’aller au Cambodge vivant en paix et prospère sans les activistes insensés et nul en politique.
avatar
helene nak
wow AM sovannara !!!!!!!!!!!!!!!! how are you ?
avatar
Bun Teng
BTW CT
avatar
ខ្ញុំ ពូជខែ្មរ POUCHKHMER
បើចិនយួន ម្តេចចូលស្រួលម្លេៈ។
avatar
Edward Kong
តេិទឹកដីខែុរ នោះ វាជារបស់អា[បាក់សូខុន ឬអាហ៊ុន សែន ឬ?ទេីប ពួកនេះហាមដល់ជានបរទេស មិនឧិយចូល [សុកខែុរនោះ ?
avatar
Yout Suong
if cambodia have more people respect from a communist country just change cambodia to a communist that way keep some cheap mouth shut! seam like most problem is come from a democracy mouth, what is good democracy or a communist???
avatar
Yout Suong
why sam rainsy want to go to cambodia is not his country never was and naver have he a dog fight against cambodia all the way he fight for his country is vietnam he against khmer people and khmer country he done nothing at all but a trouble maker for the country, sam rainsy no respact any khmer or khmer law he can his democracy in a democracy country, people is perfectly find the way it is don't need Mr democracy
avatar
SBL. SH.
បើគេមិនឲ្យចូល មានតែផ្លូវមួយទេ គឺចូលមិនបាន គ្រប់ប្រទេសទាំងអស់លើលោកនេះ សុទ្ធតែមានច្បាប់ជារបស់ខ្លួន ប្រទេសខ្លះគេមិនឲ្យយើងចូលទៅប្រទេសគេ ចំណែកយើងវិញ ក៏មានសិទ្ធិមិនឲ្យគេចូលមកប្រទេសយើងបានដូចគ្នាតើ សម័យនេះហើយចំបាច់លុតចង្គង់លនតួអង្វរករអ្នកណាទៀត
avatar
Chy Sokunthy
ស្អីគេ អារង្សុីហ្នឹង អ្នកប្រជាធិប្បតេយ្យ?