Taste of Vietnam 2| tập 23: Khám phá Côn Đảo cùng Robert Danhi|Resident Movies

26,299 lượt xem

Download Youtube Thumbnail:


residentevilmovies.net allow to Download All YouTube videos is no audio

COMMENTS

avatar
Hoàng Hữu Vũ
Người dân Việt Nam cám ơn anh Robert rất nhiều...
avatar
Nhân Phai
hơizzz nhớ hồi bị bắt ra côn đảo khốn khổ mún chết v
avatar
QUANGDUONG TRAN
Giọng giống color man phết
avatar
Rose Bui Luu
She's a communist. Not a hero