màu sắc bài hát cho trẻ em | Dạy bé học Màu sắc tiếng Việt | Colors Song in Vietnamese|Resident Movies

85,027 lượt xem
Bài hát màu cho trẻ em dạy cho trẻ mới biết đi tất cả về màu sắc theo cách chúng thích học mọi thứ, thông qua một bài hát với một khúc ngoặt đẹp. Rhyme cho trẻ em này giúp chúng học các tên khác nhau của màu sắc. Visit our website http://www.uspstudios.co/ for more Children’s Nursery Rhymes & Kids Videos ============================================ Music and Lyrics: Copyright USP Studios™ Video: Copyright USP Studios™ ============================================ Bob The Train App - Download Now https://goo.gl/6euK1b Bob the Train Plush Toys now available on Amazon. Buy yours today! Bob the Train Amazon Store: https://amzn.to/2PCeSDS
Show more

Download Youtube Thumbnail:


residentevilmovies.net allow to Download All YouTube videos is no audio

COMMENTS

avatar
Kim ngo
Ưq