ឧទ្ធម្ភាគចក្រ​អូប័រ​និង​រថយន្ត​យោធា​បើក​ឆ្វែល​ទីស្នាក់ការ​បក្ស​ប្រឆាំង|Resident Movies

179,234 lượt xem
RFA Khmer ជាទំព័រផ្លូវការរបស់ វិទ្យុអាស៊ីសេរី ( Radio Free Asia )។ លោកអ្នកនាងអាចតាមដានស្តាប់ និងទស្សនាព័ត៌មានរបស់ វិទ្យុអាស៊ីសេរី ( Radio Free Asia ) តាមរយៈ ៖ ទទួលការជូនដំណឹង: https://goo.gl/SUtZKE គេហទំព័រ: http://www.rfa.org/khmer/ ហ្វេសប៊ុក https://www.facebook.com/rfacambodia ធ្វីទ័រ https://twitter.com/khmernews ផ្ញើព័ត៌មានមកយើង: http://www.rfa.org/khmer/send_news_form ជំនួយសម្រាប់ការប្រើ ផតឃែស្ថ https://goo.gl/HBzaD9 សោនខ្លៅ https://goo.gl/Ccm5Q2 ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android: https://goo.gl/uWDR9W ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS: https://goo.gl/8LaCd1
Show more

Download Youtube Thumbnail:


residentevilmovies.net allow to Download All YouTube videos is no audio

COMMENTS

avatar
CHEK yt
មេនបានតែខ្មែគ្នាឯងបើយួនចូលស្រុកស្ងាត់ជ្រាប
avatar
Edward Kong
ទឹកដីខែុរ េ[កាយ ពី ឆាួំ១៩៧៩ នោះ ភាគ េ[ចីនគឺជាកងទ័ពយួនមោួះហេីយ គួរខែុរតាមដានមេីលឧិយបានច]ាស់លាស់?
avatar
Tuk Tuk
បានតែធ្វើបាបរាស្រ្តខ្មែរឯងតែពួកអាព្រៃផ្សៃនេះមិនហ៊ានជាមួយក្តយួននិងចិនឡើយអាតៃហោងាយួនកាត់ក្បាលទាំងពួជទាំងបក្ស
avatar
Hay Ngoun Tray
ខ្លាំងបានតែខមែរគ្នាឯងទេ
avatar
Kheang Kh
ព័ត៌ផ្អូមតាំងពីឆ្នាំ2017 អ្នកផ្សាយលាក់ប្រាប់តែថ្ងៃ.ខែ.តែប្រាប់ឆ្នាំ
avatar
Kheang Kh
តេីអត់ប្រាប់ឆ្នាំសោះ
avatar
Kimsang Houn
ពួកវាយកលុយរដ្ឋមកបំផ្លាញ់ពួកអាcpp
avatar
Da Ny
យួនសប្បាយចិត្តណាស់
avatar
Yu Sep
ស្ដាយសាំងណាស់បទ
avatar
ចេចេ គ្រឹន
បានតែខ្មែរគ្នាឯងទេ
avatar
sochan kieng
ថី
avatar
Kon Khmer
ឆ្កែចាំលបខាំគេតែប៉ុណ្ណឹង
avatar
Mrr Heng
ថ្វើចឹងទើបល្អ