ក្រសួងមហាផ្ទៃ គ្រោងបញ្ជូនករណី កញ្ញា ខុម ចាន់តារាទី ហៅស្រីមុំ ទៅតុលាការ|Resident Movies

273,948 lượt xem
RFA Khmer ជាទំព័រផ្លូវការរបស់ វិទ្យុអាស៊ីសេរី ( Radio Free Asia )។ លោកអ្នកនាងអាចតាមដានស្តាប់ និងទស្សនាព័ត៌មានរបស់ វិទ្យុអាស៊ីសេរី ( Radio Free Asia ) តាមរយៈ ៖ ទទួលការជូនដំណឹង: https://goo.gl/SUtZKE គេហទំព័រ: http://www.rfa.org/khmer/ ហ្វេសប៊ុក https://www.facebook.com/rfacambodia ធ្វីទ័រ https://twitter.com/khmernews ផ្ញើព័ត៌មានមកយើង: http://www.rfa.org/khmer/send_news_form ជំនួយសម្រាប់ការប្រើ ផតឃែស្ថ https://goo.gl/HBzaD9 សោនខ្លៅ https://goo.gl/Ccm5Q2 ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android: https://goo.gl/uWDR9W ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS: https://goo.gl/8LaCd1
Show more

Download Youtube Thumbnail:


residentevilmovies.net allow to Download All YouTube videos is no audio

COMMENTS

avatar
Born 2live
2yop 10doung klang bos ke hehe
avatar
Mony Pen
សកម្មភាពកញ្ញា ខុម ចាន់តារាទី ហៅស្រីមុំ ទៅតុលាការ ជាសកម្មភាពរបស់អាជ្ញាធរហ៊ុនសែននាំគ្នាបង្វែរស្ថានការណ៍ វាអាចឱ្យពលរដ្ឋខែ្មរភ្លេចព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលមានប្រយោជន៍ដល់ជាតិប៉ុណ្ណោះ។
avatar
Da Ny
វារកឡេះគ្រប់យ៉ាង
avatar
Mara Phuorng
This is the thick face miss of Khom Chandaraty. Please look closely altogether. Thanks
avatar
Bros Ra
សូកលុយ
avatar
hiI 634471180 went to the You Tube
សំរិត សំរិត0634471180កពុងធំជុំរុំចិត្ត
avatar
Si Neath
avatar
Val Greenhalgh
Who is she, a terrorist?