(VTC14)_Căn nhà 1m2 giữa lòng TP HCM|Resident Movies

41,016 lượt xem
(VTC14) -Quí vị đã từng xem thông tin về những căn nhà siêu nhỏ, chỉ 2-3m2. Tuy nhiên, đó chưa phải là những căn nhà nhỏ nhất, tại thành phố Hồ Chí Minh có tồn tại căn nhà chỉ 1m2, điều mà không ai tưởng tượng nổi.
Show more

Download Youtube Thumbnail:


residentevilmovies.net allow to Download All YouTube videos is no audio