អាមេរិកបញ្ជូននាវាចម្បាំងចូលច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់,Khmer News Today7/25/2019|Resident Movies

12,156 lượt xem
khmer news,khmer hot news,khmer news today, cambodia news,cambodia not news,cambodia news today, Raven khmer, ,Khmer News Today 2019
Show more

Download Youtube Thumbnail:


residentevilmovies.net allow to Download All YouTube videos is no audio

COMMENTS

avatar
Moha nen
សូមឱ្យសហរដ្ឋអាមេរិក
វ៉ៃចិនឱ្យរលាយសូន្យដូចខ្យល់ទៅកុំឱ្យវាអួតពេក
avatar
Teang mengly Mengly
ដាក់ចិនអោយរាងម្ដងមេីល
avatar
Rick Sous
At least, he can talk better than you. He is a news maker and he has to project his voice and tone.
avatar
rasy orn
អាចិនវា ល្មោភម្លេះ ចង់បានទាំងគេមិនព្រម គួរតែរលាយអោយឆាប់ៗទៅ
avatar
kola dada
ខាងមិនចូលចិត្ត ខុសរហូត
avatar
Da Da
អាទំពែក គ្មាននរណាដណ្ដេីមនិយាយទេ