(VTC14)_Hoán cải xe khách thành xe tải để kéo dài thời gian sử dụng|Resident Movies

156,548 lượt xem
(VTC14) - Theo quy định của Cục Đăng kiểm Việt Nam, thời hạn sử dụng của xe tải là 25 năm, trong khi đó xe khách chỉ 20 năm. Thời gian gần đây, nhiều chủ xe khách đã nghĩ ra cách chuyển đổi công năng sử dụng thành xe tải để kéo dài thời hạn sử dụng.
Show more

Download Youtube Thumbnail:


residentevilmovies.net allow to Download All YouTube videos is no audio