Nhạc niệm 6 chữ "Nam Mô A Di Đà Phật" hay nhất - Thu âm 2017|Resident Movies

1,066,965 lượt xem
Nghe nhạc Phật là phương pháp giúp tịnh tâm, giảm phiền muộn và vui sống Người thợ dùng gổ hay xi măng làm tượng Phật. Họa sĩ dùng giấy, màu tạo ra hình Phật. Chúng ta dùng ngôn ngữ để lưu xuất ra danh hiệu Phật. Tất cả đồng có công đức vô lượng. Về ý nghĩa danh hiệu Phật rất thâm sâu. Mình trích từ Kinh Niệm Phật Ba La Mật bạn ráng đọc nhe. Nam Mô A Di Đà Phật nghĩa là gì? - Nam là Thủy Giác, A Di Đà là Tương Tục Giác, Phật là Bản Giác. - Nam Mô là Năng Niệm, A Di Đà là tương Tục Niệm, Phật là Sở Niệm. - Nam Mô là Giới Luật, A Di Đà là Thiền Định, Phật là Trí Tuệ. - Nam Mô là Thế Gian Giới, A Di Đà là Pháp Giới, Phật là Vô Sai Biệt Giới, Vô Sở Hữu Cảnh Giới, Vô Trụ Xứ Cảnh Giới. - Nam Mô là Thường, A Di Đà là Tịch, Phật là Quang. - Nam Mô là Diệu Quán Sát Trí, A Di Đà là Bình Đẳng Tánh Trí, Phật là Đại Viên Cảnh Trí. - Nam Mô là Phi Hữu, A Di Đà là Phi Vô, Phật là Không Tánh, Phi Hữu Phi Vô Định Tánh. - Nam Mô là Như Thực Hữu, A Di Đà là Như Thực Không, Phật là Như Thực Bất Không. - Nam Mô là Sai Biệt Trí, A Di Đà là Vô Sai Biệt Trí, Phật là Pháp Hải Tuệ Công Đức Vô Tận Tạng Viên Mãn Trí. - Nam Mô là Phương Tiện Lực, A Di Đà là Cứu Cánh Lực, Phật là Dung Thông Phương Tiện Siêu Việt Cứu Cánh Lực. - Nam Mô là Ly Trần, A Di Đà là Ly Căn, Phật là Ly Thức. - Nam Mô là Chuyển Y Tạng, A Di Đà là Vô Tận Thiện Căn Tạng, Phật là Quyết Định Chính Giác Tạng - Nam Mô là Ly Cẩn Tạng, A Di Đà là Niết Bàn Tạng, Phật là Như Huyễn Giải Thoát Tạng. - Nam Mô là Trang Nghiêm Phật Quốc Độ, A Di Đà là Thành Tựu Vô Biên Phật Quốc Độ, Phật là Như Huyễn Thập Phương Hoa Tạng Thế Giới Hải. - Nam Mô là Gia Trì Lực, A Di Đà là Tiếp Dẫn Lực, Phật là Tự Tánh Tương Ưng Nhiếp Thọ Lực. - Nam Mô là Khai Thị Vô Lượng Trí, A Di Đà là Thâm Nhập Chánh Giác Trí, Phật là Quang Minh Phổ Chiếu Trí. - Nam Mô là Thế Gian Giải, A Di Đà là Giác Ngộ Giải, Phật là Nhất Thiết Trí Chiếu Thập Phương Viên Mãn Giải. Này Phật tử, danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật có vô lượng vô biên bất khả thuyết ý nghĩa thâm mật vi diệu như thế, dẫu ba đời mười phương chư Phật diễn nói cũng không cùng tận. Chúc quý vị nghe nhạc phật có những khoảng thời gian an lành, sống lâu, sắc đẹp, an vui sức mạnh
Show more

Download Youtube Thumbnail:


residentevilmovies.net allow to Download All YouTube videos is no audio

COMMENTS

avatar
quý nguyễn dâm
đang buồn và mất niềm tin vào cuộc sống bỗng mở nghe thử xem thì tâm tự buông rất hay nam mô a di đà phật , niệm ko chán
avatar
TÚ somphạm
chuc cac Phat tu than tam thuong an lac
avatar
Kì Anh Vũ
Nhẹ Nhàng Êm Ái Thiết Tha Quá!
Thank All Of You Very Much!**!
A Ok! Video Nào của Thiên Mã Cũng Hay Quá! Quá Tuyệt Vời! Thank So!
avatar
Hieu Pham
nam mo a di da phat..con xin cau nguyen 9 phuong troi va 10 phuong chu phat gia ho cho gd cua con dc manh khoe..
avatar
THAM DOAN
Nam mô a di đà phật
avatar
dang hoang thanh du
A DI ĐÀ PHẬT
avatar
Phuong Diem
adidaphat. nghe nhạc con thấy tâm an lạc lắm . con cầu cho tất cả chúng sanh luôn an lạc và sống trong chánh niệm <3
avatar
minhtam nguyen
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà phật!
avatar
Hoài Vũ
Nam mô a di dà phât🙏🏻
avatar
Anh Trương
Nhac niêm phât hay quá
Trong lúc nghe tôi nhâp tâm quang cáo
Làm cho tôi dât mình
avatar
van truong ngo
nay la "nam mo a mi da phat" roi moi nguoi
avatar
Thanhkien Phan
Rat hay A Di Da Phat
avatar
moon hảiii
con nam mô a di đà phật.
avatar
spidermanphuc
Nam Mô A Di Đà Phật.
avatar
Mạnh Nguyễn Đăng
nam mô a di đà phật
avatar
Giang Nguyen
A di đà phật.... xin quý vị cho con xin cái link của bài này trên mp3 ạ. A di đà phật con cảm ơn.
avatar
fanguyen nguyenanhfa
nam mo a dj da phat
avatar
Ni bienhoa
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
avatar
Tuong Phan
nam mo adi đà phật
avatar
Hậu Nghĩa 360
nam mô a di đà phật
avatar
kieuthach thach
Nam mo a di da phat cau cho ong ba ba me muon doi binh an
avatar
moon army
Con a di đà phật
avatar
Thiện Trí
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
avatar
Thao Thu
Nam mô a di đà phật cầu cho gđ hp bình an
avatar
Anh Thu
nghe hay quá, cảm giác thư thái tâm hồn