Cổ đông Sacombank bức xúc vì sát nhập ngân hàng, cô tức không được trả|Resident Movies

239 lượt xem
Sát nhập ngân hàng Phương Nam, Sacombank cũng tăng theo gánh nặng chi phí, giá cổ phiếu không tăng thậm chỉ còn sụt giảm. Bác cổ đông hẳn rất bức xúc. Đại gia Trầm Bê đâu rồi?
Show more

Download Youtube Thumbnail:


residentevilmovies.net allow to Download All YouTube videos is no audio